Limba

Recomandați-ne


fb Share on Facebook

g+ Share on Google+

tw Share on Twitter

mail Share on Email


Primele observaţii majore pentru înţelegerea fenomenului rezilienţei au fost realizate pe copii care trăiau în condiţii de adversitate cronică. Ulterior, studiul rezilienţei s-a extins la adulţi şi persoane în vârstă, rezilienţa devenind obiectul unor cercetari longitudinale şi fiind abordată în perspectiva ciclului vieţii. În acelaşi timp, studiul rezilienţei s-a extins la situaţii diverse, înscriindu-se atât în registrul evenimentelor traumatice cât şi în cel al adversităţii cronice.

Dacă în studiile iniţiale accentul era pus pe rezilienţa individuală şi pe caracteristicile personale care o facilitează, foarte repede a devenit evident că numeroşi factori familiali şi de mediu intervin în procesul ce stă la baza construirii rezilienţei. În paralel, a devenit clar că familiile, comunităţile şi societăţile care se găsesc în situaţii de adversitate cronică sau trăiesc evenimente traumatizante pot fi reziliente. S-au constituit astfel domeniile rezilienţei familiale, comunitare şi de putin timp, societale.

Extinderea rapidă a utilizării conceptului de rezilienţă poate genera o serie de întrebări. Care sunt riscurile acestei extinderi? Este astfel banalizat, diluat, conceptul de rezilienţă? Sau din contră, îşi dovedeşte astfel bogăţia şi valoarea euristică? Care sunt consecinţele pentru teoria rezilienţei, pentru practicile profesionale bazate pe acest concept? Reunind practicieni şi cercetători care intervin în domeniul rezilienţei individuale (abordată din perspectiva ciclului vieţii), în cel al rezilienţei familiale, comunitare şi societale, al doilea congres mondial îşi propune să aducă răspunsuri la aceste întrebări şi să avanseze cunoştinţele în acest domeniu. Acest congres va contribui, astfel, la progresul etapei actuale a cercetării asupra rezilienţei – etapă definită ca al « patrulea val » – care se caracterizează printr-o analiză, la multiple niveluri, a modului în care se modelează rezilienţa.

Şerban Ionescu MD, PhD
Psihiatru si psiholog
Profesor emerit
Universitatea Paris 8
Universitatea din Quebec Trois Rivieres

Informaţii privind desfăşurarea congresului – programul, solicitarea comunicărilor, înscrierea, cazarea şi activităţile sociale – pot fi găsite pe paginile acestui sait, periodic actualizat.

Recommend Us

Sending your e-mail. Please wait...

Your message has been sent

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.