SOLICITARE DE COMUNICĂRI, ATELIERE SAU POSTERE

- Rezumatele propunerilor pentru comunicări, ateliere sau postere sunt aşteptate la Secretariatul Congresului (congress.resilience@uvt.ro) până cel târziu în data de 15 noiembrie 2013. Rezumatele - scrise în limba engleză, franceză sau română - trebuie să includă numele şi prenumele autorului (autorilor), afilierea profesională, titlul comunicării, atelierului sau posterului şi un rezumat de maxim 250 de cuvinte.

- Acceptarea propunerilor va fi notificată în data de 15 decembrie 2013.

- Pentru a fi publicate în Actele congresului, textele acceptate trebuie sa fie primite cel târziu în data de 15 februarie 2014 şi trebuie să conţină maxim 2500 de cuvinte. Normele vor fi trimise în momentul acceptării comunicării.

Comunicările acceptate vor fi indexate şi publicate în ISI Web of Science - Thomson Reuters.

Textele in extenso vor fi publicate într-un volum post-congres. Comitetul ştiintific al Congresului se va adresa în acest sens autorilor reţinuţi pentru publicare în acest volum.

Lucrarile vor fi transmise in limba engleza sau franceza, pe adresa congress.resilience@uvt.ro

Lucrarile vor fi redactate conform template-ului recomandat , click here

Recommend Us

Sending your e-mail. Please wait...

Your message has been sent

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.